Strona główna
Kontakt - email
Współpraca z ETS

Miło nam poinformować, że rozpoczęliśmy współpracę z ETS Global oddział w Polsce, dzięki której Uczestnicy programu Inkubatora Przedsiębiorczości będą mogli oferować swoim Klientom egzaminy sprawdzające poziom znajomości języka poparte dyplomem uznawanym na całym świecie.

Jesteśmy w trakcie procesu akredytacyjnego, po którego zakończeniu Fundacja będzie Akredytowanym Centrum Egzaminacyjnym ETS.

Educational Testing Service (ETS) w Polsce to oddział przedsiębiorstwa zagranicznego ETS Global BV, zarejestrowany w KRS 23 czerwca 2005 roku.

Oddział ETS w Polsce zajmuje się promocją i rozwojem usług i egzaminów ETS w Polsce, a także doradztwem w zakresie zarządzania edukacją językową i audytem językowym.

Szczegóły tutaj: http://www.etsglobal.org/Pl/Pol