Strona główna
Kontakt - email
O nas

Celem Fundacji jest aktywne działanie na rzecz rozwoju przedsiębiorczości wśród osób prowadzących lub planujących rozpocząć działalność gospodarczą, a także wspieranie idei przedsiębiorczości, w szczególności poprzez promowanie działań ukierunkowanych na rozwój gospodarki, tworzenie warunków do preinkubacji i inkubacji firm oraz wsparcie i doradztwo dla osób prowadzących lub zamierzających założyć firmę.

Oprócz realizacji inicjowanych przez siebie przedsięwzięć, Fundacja współdziała z innymi instytucjami, organizacjami i osobami dla osiągania wspólnych celów statutowych. Współdziałanie to może mieć charakter wsparcia organizacyjnego, częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięć lub pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł.

Fundacja działa od początku 2014 roku i mimo, że jest organizacją o niedługim stażu może już pochwalić się grupą kilkdziesięciu młodych Przedsiębiorców objętych programem Inkubatora Przedsiębiorczości.
Już teraz Uczestnicy programu działający w ramach Inkubatora generują kilkusetysięczne obroty, które rosną dynamicznie.

Naszymi Klientami jesteście Wy, młodzi Przedsiębiorcy a pośrednio także Wasi Zleceniodawcy.
Dynamiczny rozwój Fundacji potwierdza, iż doceniacie taką formę współpracy, która staje się coraz bardziej popularna.