Jak ustalać z Uczestnikami cele na kurs?

Jeśli chcesz, aby Twoje kursy przynosiły oczekiwane przez Uczestników efekty i aby Twoi Klienci polecali Cię jako skutecznego Lektora, warto zadbać o ustalenie celów na szkolenie. Mamy nadzieję. Że ten arykuł Ci w tym pomoże. Byłbyś zaskoczony, jak wielu lektorów uważa, że etap stawiania celów jezt zbędny. Wydaje Im się oczywiste, że to Oni najlepiej wiedzą, jakie potrzeby mają Uczestnicy i że Uczestnicy nie są świadomi swoich potrzeb. A poza tym, po co to w góle robić? No właśnie – po co stawiać cele na szkolenie?

Po pierwsze – podejmując taką rozmowę z Uczestnikiem od razu pokazujesz, że zależy Ci na efekcie szkolenia i pozycjonujesz się jako Profesjonalista, który dba o zwrot z inwestycji.

Po drugie – zdobywasz cenną informację odnośnie priorytetów Uczestnika, która pozwoli Ci jeszcze lepiej przygotować program kursu.

Po trzecie – unikniesz zarzutów, że zawartość programowa kursu nie spełnia oczekiwań Uczestników.

Jak ustalać cele na kurs?

Dziś zajmiemy się scenariuszem, w którym Lektor współpracuje ze szkołą językową i otrzymuje od szkoły informacje na temat poziomu Uczestników oraz wstępnych założeń odnośnie tematyki i zakresu szkolenia. Warto również potwierdzić z metodykiem, czy opiekunem projektu z ramienia szkoły, czy możesz taką rozmowę przeprowadzić – aby uniknąć efektu wypytywania Uczestników o to samo;) Jeśli zgoda jest, robisz to tak:

Mówisz, jakie informacje otrzymałeś:

Np. Wiem, że jest Pani na poziomie B1 – tak wynika z testu pisemnego oraz rozmowy z metodykiem. Powiedziała Pani również, że najbardziej zależy Pani na tym, aby brać aktywny udział w spotkaniach biznesowych – aby nie bać się mówić i aby wypowiedzi były poprawne. Czy się zgadza? Zależy mi teraz, żebyśmy bardziej szczegółowo porozmawiali o tym, czego dotyczą te spotkania – jakie tematy i zagadnienia się pojawiają? Co już Pani wychodzi dobrze? Co konkretnie jest wyzwaniem? Co potrzebuje Pani potrafić robić, aby załatwiać sprawy?

Spiszmy teraz te punkty. Co jeszcze chciałaby Pani dodać?

Podczas kolejnych zajęć będziemy pracować nad rozwojem tych umiejętności. Co 2-3 zajęcia będziemy wracać do naszej listy i wspólnie potwierdzać, co już Pani opanowała, co wymaga dalszej praktyki. Z pewnością też będziemy dodawać nowe rzeczy.

Pamiętaj, że przygotowane w ten sposób cele na kurs są „żywym” dokmentem, do którego warto wracać regularnie. Nie zawsze też trzeba ustalać cele na cały kurs – można zacząć od fragmentu kursu lub modułu, aby weszło Ci to w nawyk!