Bądźmy
w 
kontakcie!

Europejska Fundacja
Wspierania Przedsiębiorczości

Biuro

Europejska Fundacja
Wspierania Przedsiębiorczości

Os. Piastów 28, lok. 65,
31-624 Kraków

KRS: 0000501312
NIP: 678 315 02 84
Regon: 123065292